Saturday, June 10, 2006

LennartsbloggenGör Fotbolls VM Gävleborgarna ännu sjukare?
När Alf Svensson för fyra år sedan tog ordet fusk i sin mun på tal om sjukskrivningar blev han hårt åtgången och starkt kritiserad för uttalandet att han visste att fusk förekommer inom sjukförsäkringen. Redan vid samma tidpunkt som Alf Svensson gjorde sitt "kontroversiella" uttalande fanns det forskningsresultat på området som visade att fusk förekommer. Alf Svensson fick mothugg av regeringen och även av de andra borgerliga partiledarna. Maud Olofsson sa att Alf fokuserade på fel saker. Idag är tonläget ett annat. Det politiskt korrekta språkbruket lyder förvisso ”överutnyttjande och förändrade attityder”. Men få ifrågasätter att försäkringskassan rutinmässigt kontrollerar alla som söker pengar och använder ny teknik för att stoppa bedrägeriet. Eller att regeringen vill halvera sjukskrivningarna.

Forskare har också undersökt om män utnyttjar sjukförsäkringen för att vara hemma och titta på sport på TV (Reporting Sick: Are Sporting Events Contagious?, Journal of Applied Econometrics, Vol. 19, No. 6, 2004). När kvinnor används som jämförelsegrupp såg forskarna tydligt att yngre män använt sjukförsäkringen för detta ändamål. Så frågan är om hur många fler som de närmaste veckorna blir sjukskrivna på grund av fotbolls VM. Varför kan vi inte erkänna att fusk och överutnyttjande förekommer och att en viss grad av självrisk i sjukförsäkringen är nödvändig?
Fusk. Överutnyttjande. Okunskap. Attitydförskjutningar. Spelar det någon roll vilka ord vi sätter på det faktum att ett av våra viktigaste trygghetssystem används till helt andra saker än vad det är avsett för? Ja, det gör det!Regeringen tillsatte för några år sedan en fuskkommission för att bekämpa fusket. Detta var intressant då regeringen och även de andra borgerliga partierna blev väldigt upprörda när Alf Svensson talade om fusk år 2002. Regeringens förslag till att upptäcka fusk var inte att anställa en massa “fuskjägare” som åkte runt i landet och letade efter påstådda fuskare och dubbelkollade att allt stod rätt till. Nej, regeringen ville istället använda den “nya” teknikens möjligheter att sammanställa uppgifter.
Vi läser nu i DN i helgen att 300 särskilda tjänstemän hos Försäkringskassan ska ringa 30 000 kontrollsamtal under augusti för att stävja fusket med tillfällig föräldrapenning, som tros kosta runt 200 miljoner per år. En utredning som Försäkringskassan genomfört visar att var sjätte förälder som förra året fick ersättning för vård av sjukt barn, alltså tillfällig föräldrapenning, fick pengar de inte hade rätt till. I juli rullar därför kassan i gång en särskild insats för att bekämpa fusket. Totalt 300 tjänstemän ska ringa runt till arbetsgivare för att kontrollera om föräldrar som anmält att de här hemma för vård av sjukt barn verkligen är hemma med barnet - och inte på jobbet. Minst fyra av tio av samtliga utbetalningar ska kontrolleras och totalt väntas det alltså innebära 30 000 kontrollsamtal enbart under augusti.

Våra olika välfärdssystem bygger på att vi solidariskt håller oss till de regler som finns. Det handlar om att göra rätt för sig. Utvecklas fusket och blir norm undergrävs vårt samhälles grundvalar. Här har inte minst skolan, arbetslivet och idrotten ett viktigt att uppdrag; att förebygga fusk och att beivra de som fuskar oavsett om det gäller betyg, arbetstider eller att filma till sig en straff på fotbollsplanen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home