Saturday, July 29, 2006

Garantibevis kräver aktivt arbete

Vi kristdemokrater utfärdar en garanti till våra väljare som tydligt visar vilka frågor vi prioriterar högst. Garantin ger väljarna trygghet, man ska veta vad kristdemokraterna kommer att ta strid för vid förhandlingsborden. En särskild funktion för reklamationer inrättas för att underlätta dialogen mellan väljarna och partiet. Ansvar ska kunna utkrävas för hur vi lever upp till våra löften.

Kennet Lutti på Arbetarbladets ledarsida skriver i dagens tidning, från Grekland där han är på ledighet :
...."med möda kopplar jag upp mig mot hemlandet, mobilen ( riktad mot min lilla dator) plingar till och jag är, efter några minuter inne i Arbetarbladet. Inget har hänt. Jag kontrollerar min epost, den rymmer hälsningar från stadens kristdemokrater. Har inget bättre för sig än att ständigt hålla mig informerad om partiets senaste utspel, lokalt och på det sömniga riksplanet? De får ta semester nu, som alla andra".

Lutti har flera gånger i sommar skrivit om dessa aktiva kristdemokrater. Han vill nu att vi ska ta semester .Han vill nog inte att vi ska avslöja dagens makthavare och berätta för väljarna om vårt alternativ för kommande mandatperiod!. Vårt Garantibevis innehåller en utfästelse om att vi ska jobba hårt för mer Trygghet och Valfrihet.

Saturday, July 22, 2006

Arbetarbaldets ledarsida idag

Redaktör Kennet Lutti skriver idag :"Men i några svaga stunder önskar jag mig lika flitiga socialdemokrater som moderater och kristdemokrater. De skriver oavbrutet, natt som dag. Insändare översvämmar mejlboxarna, debattartiklar väntar på publicering. De är visserligen centralt ihopkomna, men försedda med lokala tillägg, ofta om arbetslösheten. Några går att läsa. Men socialdemokratin har stämplat ut. Bara Per Falk är vaken, men han är ju pensionerad"

Genom hårt arbete byggdes landet upp. Genom hårt arbete får man framgång i det politiska arbetet. Genom hårt arbete i valrörelsen vinns valet den 17 september!

Thursday, July 20, 2006

Nej till Båtskatt och Båtregister

Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska utreda hur en registreringsplikt för fritidsbåtar som understiger tolv meter i längd och fyra meter i bredd kan återinföras. Den socialdemokratiska partiet har tidigare beslutat att en båtskatt ska införas. Och att den frågan ska aktualiseras när ett register finns.
Så Huka er båtägare, nu laddar Persson om. Sköna skatteintäkter väntar Nuder!
Frågan är hur många väljare som vill ha en båtskatt. Varken Gävlebukten eller Storsjön behöver båtregister. Och vi säger bestämt nej till båtskatt!

Wednesday, July 19, 2006

Sommarregeringen

Den regering som sitter fram till valet har nu sommarledigt. Utanför riksdagen såg jag idag Sven-Erik Österberg, en av flera anonya statsråd. Han gick omkring med ett dokument i handen. Var det sossarnas valplan? Och i Metro läste jag om Ulrica Messings dans i går kväll i TV-programmet Allsång på Skansen med Sven-Erik Magnusson. Kvällens uppdrag granskning fokuserade på Hallandsåsprojektet. Startade 1991 och skulle vara klart 1996. Nu talas om att det blir klart 2016. Kostnad sannolikt ca8 miljarder kronor. Förre kommunikationsministern Ines Uusmans uttalande : "När man kan sätta folk på månen måste man kunna borra sig igenom Hallandsåsen" är nästan lika bevingat som hennes "Internet är en fluga". I dessa mediatider uppmärksammas allt och allt kan köras i repris vid lämplig tidpunkt. Så blir det också med alla vallöften som nu ställs ut.

Friday, July 14, 2006

Vad väntar efter semestern?

I hängmattan läser vi bl. a att i Gävle ska Briggen Gerda på en långseglats, rondellen vid Nya Hemstaplan invigts och att det på återvinningscentralen är högtryck där många frigör sig från gamla prylar som fyllt garage och förråd. Sommaren handlar både om att koppla av med ledighet från jobbet och skolan och att förbereda sig för den kommande hösten.

På den politiska fronten är det efter politikerveckan i Visby också lite sommarstiltje. Vi kristdemokrater får åtskilliga signaler om att många Gävlebor har tröttnat på den socialdemokratiska politiken och vänsterkartellen. Kommunalrådet Mats Ågren redovisade också vid kommunfullmäktigesammanträdet före midsommar sin trötthet och längtan efter ett nytt jobb.

Siffrorna för Gävle två månader innan valet ser inte så bra ut. Arbetslösheten är mycket hög och har ökat under juni till nästan 6 000. Kommunanställda i Gävleborg ligger på Folksams topp fem i landet när det handlar om hög sjukfrånvaro och Gävle kommun har försämrat sitt hälsoindex från 2,85 till 2,7 sedan förra årets mätning. Ca 13 000 Gävlebor i arbetsför ålder har inget jobb att gå till efter sommarledigheten. Ca 15 % av alla ungdomar i Gävle mellan 20-24 år är arbetslösa. Många familjer har inte råd att åka nånstans under semestern. Visst har många Gävlebor det bra men vi som politiker har all anledning att se hur klyftorna växer och allt fler hamnar i utanförskap. Med utanförskap ökar risken att hamna i alkohol- och drogmissbruk. Som kristdemokratiskt oppositionsråd har jag en stark drivkraft att motverka utanförskap, utslagning och främlingskap. Därför behövs en arbetsmarknad i balans.

Sommar-Gävle njuter nu av solen och värmen. Men vad väntar sen?
· Kommer antalet lediga jobb att öka?
· Kommer fler att vilja starta företag i vår region?
· Kommer företagens lönsamhet att förbättras så utrymme finns för nya investeringar?
· Kommer Gävles skolor att fungera bättre så att alla barn lär sig att läsa och skriva?
· Kommer de mycket höga sjuktalen hos Gävle kommuns anställda att minska?
· Kommer äldreomsorgen att leva upp till de äldres förväntningar?
· Kommer GIF att stanna kvar i högsta divisionen och hur går det för Brynäs i den nya Arenan?


Flera av svaren på dessa frågor kan vi politiker påverka. Vi politiker har en skyldighet att skapa förutsättningar för trendbrott och tillväxt. Men det är genom företagare och eldsjälar som utvecklingen kan vändas. För mig som kristdemokrat är det särskilt viktigt att på alla sätt stödja alla små- och medelstora företags ambitioner att växa och utvecklas i vår kommun. Det är genom att dessa företag ökar antalet sysselsatta som trenden kan vändas. Kristdemokraterna har under denna mandatperiod jobbat intensivt för att Gävleborna ska få det bättre och få en ökad livskvalitet. Men vi har som oppositionsparti tvingats se att vänsterkartellen i stort sett avslagit samtliga våra konstruktiva förslag. Så är den politiska verkligheten. Nu behöver Gävleborna mer trygghet och mer frihet ! Det gäller att öka kommunens förmåga att samverka, entusiasmera och få med alla i det nödvändiga förnyelsearbetet. För det behövs en ny pigg, kunnig och nytänkande politisk ledning.