Saturday, July 29, 2006

Garantibevis kräver aktivt arbete

Vi kristdemokrater utfärdar en garanti till våra väljare som tydligt visar vilka frågor vi prioriterar högst. Garantin ger väljarna trygghet, man ska veta vad kristdemokraterna kommer att ta strid för vid förhandlingsborden. En särskild funktion för reklamationer inrättas för att underlätta dialogen mellan väljarna och partiet. Ansvar ska kunna utkrävas för hur vi lever upp till våra löften.

Kennet Lutti på Arbetarbladets ledarsida skriver i dagens tidning, från Grekland där han är på ledighet :
...."med möda kopplar jag upp mig mot hemlandet, mobilen ( riktad mot min lilla dator) plingar till och jag är, efter några minuter inne i Arbetarbladet. Inget har hänt. Jag kontrollerar min epost, den rymmer hälsningar från stadens kristdemokrater. Har inget bättre för sig än att ständigt hålla mig informerad om partiets senaste utspel, lokalt och på det sömniga riksplanet? De får ta semester nu, som alla andra".

Lutti har flera gånger i sommar skrivit om dessa aktiva kristdemokrater. Han vill nu att vi ska ta semester .Han vill nog inte att vi ska avslöja dagens makthavare och berätta för väljarna om vårt alternativ för kommande mandatperiod!. Vårt Garantibevis innehåller en utfästelse om att vi ska jobba hårt för mer Trygghet och Valfrihet.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home