Friday, July 14, 2006

Vad väntar efter semestern?

I hängmattan läser vi bl. a att i Gävle ska Briggen Gerda på en långseglats, rondellen vid Nya Hemstaplan invigts och att det på återvinningscentralen är högtryck där många frigör sig från gamla prylar som fyllt garage och förråd. Sommaren handlar både om att koppla av med ledighet från jobbet och skolan och att förbereda sig för den kommande hösten.

På den politiska fronten är det efter politikerveckan i Visby också lite sommarstiltje. Vi kristdemokrater får åtskilliga signaler om att många Gävlebor har tröttnat på den socialdemokratiska politiken och vänsterkartellen. Kommunalrådet Mats Ågren redovisade också vid kommunfullmäktigesammanträdet före midsommar sin trötthet och längtan efter ett nytt jobb.

Siffrorna för Gävle två månader innan valet ser inte så bra ut. Arbetslösheten är mycket hög och har ökat under juni till nästan 6 000. Kommunanställda i Gävleborg ligger på Folksams topp fem i landet när det handlar om hög sjukfrånvaro och Gävle kommun har försämrat sitt hälsoindex från 2,85 till 2,7 sedan förra årets mätning. Ca 13 000 Gävlebor i arbetsför ålder har inget jobb att gå till efter sommarledigheten. Ca 15 % av alla ungdomar i Gävle mellan 20-24 år är arbetslösa. Många familjer har inte råd att åka nånstans under semestern. Visst har många Gävlebor det bra men vi som politiker har all anledning att se hur klyftorna växer och allt fler hamnar i utanförskap. Med utanförskap ökar risken att hamna i alkohol- och drogmissbruk. Som kristdemokratiskt oppositionsråd har jag en stark drivkraft att motverka utanförskap, utslagning och främlingskap. Därför behövs en arbetsmarknad i balans.

Sommar-Gävle njuter nu av solen och värmen. Men vad väntar sen?
· Kommer antalet lediga jobb att öka?
· Kommer fler att vilja starta företag i vår region?
· Kommer företagens lönsamhet att förbättras så utrymme finns för nya investeringar?
· Kommer Gävles skolor att fungera bättre så att alla barn lär sig att läsa och skriva?
· Kommer de mycket höga sjuktalen hos Gävle kommuns anställda att minska?
· Kommer äldreomsorgen att leva upp till de äldres förväntningar?
· Kommer GIF att stanna kvar i högsta divisionen och hur går det för Brynäs i den nya Arenan?


Flera av svaren på dessa frågor kan vi politiker påverka. Vi politiker har en skyldighet att skapa förutsättningar för trendbrott och tillväxt. Men det är genom företagare och eldsjälar som utvecklingen kan vändas. För mig som kristdemokrat är det särskilt viktigt att på alla sätt stödja alla små- och medelstora företags ambitioner att växa och utvecklas i vår kommun. Det är genom att dessa företag ökar antalet sysselsatta som trenden kan vändas. Kristdemokraterna har under denna mandatperiod jobbat intensivt för att Gävleborna ska få det bättre och få en ökad livskvalitet. Men vi har som oppositionsparti tvingats se att vänsterkartellen i stort sett avslagit samtliga våra konstruktiva förslag. Så är den politiska verkligheten. Nu behöver Gävleborna mer trygghet och mer frihet ! Det gäller att öka kommunens förmåga att samverka, entusiasmera och få med alla i det nödvändiga förnyelsearbetet. För det behövs en ny pigg, kunnig och nytänkande politisk ledning.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home