Saturday, August 26, 2006

Kommunpolitiska handlingsprogrammet

Utan fler jobb hotas välfärden i Gävle

I Gävle behövs flera tusen nya arbetstillfällen för att säkra välfärden. Läget är mycket bekymmersamt. Vårt län har den högsta arbetslösheten och den största ohälsan i landet. Köerna till vården är längst. Gävle ,som borde vara en motor för utvecklingen i regionen, har en mycket hög arbetslöshet. Därför är det viktigt att kommunpolitiken inriktas på att komma till rätta med dom stora problem som finns. Kristdemokraterna och övriga partier i Allians för Gävle har lagt en gemensam grund för att leda kommunen under mandatperioden. Vårt eget handlingsprogram visar vår vision för Gävle och på dom prioriterade insatser som nu måste till, säger Lennart Sjögren, kommunalrådskandidat.
I vårt handlingsprogram tar vi bl. a upp
Maxtak i barngrupperna
Kommunalt vårdnadsbidrag
Boendegaranti för alla över 85 år
Ökad lärartäthet
Öppna Humlan igen
Inför Tjänstegarantier
Ta tillvara effekterna av den nya motorvägen till Mälardalsområdet
Förbättra näringslivsklimatet
Bilda bostadsrätter på Öster
Fullt kommunalt stöd till vägunderhållet i Hedesunda-Brunn
Sänk priset på fjärrvärmen 2008
Konstgräs på Åbyvallen
Satsa på att bli Europas Kulturhuvudstad 2014
Ytterligare resurser till Grinden
Fler stödfamiljer, kontaktfamiljer och familjehem
Gratis parkering för alla miljöbilar
Gävle kommuns bilflotta består av miljöbilar 2010
Bättre samverkan med grannkommunerna
Högre lön till lågavlönade

rt kommunpolitiska handlingsprogram.

Tuesday, August 22, 2006

Stödet till föreningar

I kväll besökte jag en skjutbana. Den drivs av en förening som har en omfattande verksamhet med ca 250 medlemmar. Många ungdomar är intresserade av skytte och i år har många av dom avlagt jägarexamen. Genom skyttet och och jakt kommer ungdomarna ut i skog och mark.

Men Gävle kommun ger inget stöd till föreningen! För några år sedan togs ett årligt bidrag på ca 7 000 kr bort. Det är lätt att förstå föreningens kritik. De tycker att kommunen inte visar föreningen nån uppmuntran.
För oss kristdemokrater är det av stort värde all den verksamhet som bedrivs av olika ideella föreningar. Och då bör också kommunen öka sitt bidrag till dessa föreningar. Öka stödet till föreningar som är med och utvecklar våra ungdomar !!

Saturday, August 19, 2006

Nu är valrörelsen i gång

Lördag, solen skiner, Stortorget fyllt med folk. Vi kristdemokrater kör igång kl 12.00 med musik och inspirerade tal.
På förmiddagen var jag med på invigningen av Upptåget. Äntligen!!!! efter många år finns nu ett lokalt pendeltåg söderut som kommer att öka möjligheterna att bo på en ort och jobba i en annan.

Nu är valrörelsen igång. Alla partier slipar på argumenten. Göran Hägglund lyfts fram i tidningarna som en stark partiledare. Vår politik vinner fler och fler anhängare. Familjepolitiken blir en av dom stora frågorna i årets valrörelse. 7 % i SIFO visar hur positiv valvinden nu ser ut för oss.

Kvällens kick-off fest på Forsbygården visar vilket engagemang och tryck som nu finns i vrt parti. Nu kör vi hårt!

Thursday, August 17, 2006

Coca cola .......

Jenny Wennberg , politisk redaktör på Arbetarbladet skriver på sin blogg "Säga vad man vill om kristdemokraternas Lennart Sjögren, men han är onekligen ambitiös som få, ständigt på hugget för att få en bit medieutrymme.Hans namn var ett av de första jag snappade upp inom lokalpolitiken här i Gävle när jag började på Arbetarbladet. Han verkar ha ungefär samma målsättning som coca cola, att vi ska se eller höra hans namn minst en gång per dag... JW"

Coca cola brukar ju beskrivas som universialmedlet som löser allt...från törst till rost. Vår politik i regeringsställning skulle lösa dom flesta av Gävles problem under kommande mandatperiod. Det är beskedet till väljarna!

Sunday, August 13, 2006

Cityfesten med utnämning av bästa politikergodis

Gävle vaknade i morse i en stor "miljökris". Tusentals krossade flaskor, stinkande utetoaletter, Gavleån ett avfallsdike, ja man skulle kunna undra vilka alla miljömål och folkhälsomål som glömts bort under Cityfestens fyra dagar! Ett antal ungdomar fördes nog i natt ett steg närmare en livslång kamp mot droger.

Vi kristdemokrater har mött många väljare dessa dagar. Det är viktigt att få en dialog kring alla de frågor som faktiskt finns. Kristdemokraternas karameller fick Gefle Dagblads pris som bästa politikergodis. I dag rapporterar GD att folkpartiets Hasse Backman lär ha sagt "Vi känner oss lite tagna" som kommentar till förlusten.


Godissäljarna från Stockholm som stått grannar med socialdemokraternas tält på Drottninggatan i fyra dagar berättade för mig kl 02.00 om de missnöjda godis-, mat-, blom-och ballongförsäljarna som sett hur (s) formligen vräkt ut gratisrosor och annat "gratis"under hela Cityfesten. Minst 100 papp ( = 100 000 ) måste det ha kostat sa grabbarna på klingande Sthlms-dialekt.
Nu känns det som valrörelsen fått fart. Vi kan vänta oss en spännande intensiv valkamp i Gävle.
Vi oroar (s)- vilken extra energi det ger oss!

Friday, August 04, 2006

Hemlöshetens Gävle

Jag har i en fråga till kommunalrådet Carina Blank ställt en fråga om var de hemlösa ska bo efter 1 juli. Svar och debatt kommer då kommunfullmäktige möts 28 augusti.

Timmarna efter kommunvalet 2002 ställde kristdemokraterna i en interpellation frågan: var ska de hemlösa bo när höstkylan nu kommit? Då uppgick de bostadslösa i Gävle till ca 100 personer. I juli 2002 hade Härbärget i snitt 8,5 övernattningar, i juli 2005 12,2 övernattningar och under 2006 har det varit helt fullbelagt. Ca 200 personer är idag bostadslösa i vår kommun.

Situationen har således dramatiskt försämrats för de bostadslösa sedan socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet fick väljarnas förtroende att fortsätta maktinnehavet i Gävle kommun. Tidningarna i Gävle har haft en omfattande granskning av hemlösheten i vår kommun. Vi kristdemokrater har ställt ett antal frågor och interpellationer sedan 2005 om vad som görs för de hemlösa. Beslut togs i juni av socialnämnden om att öppna ett nytt boende vid Norrtull fr o m 1 september.

I tidningen läser vi nu i början av augusti rubriken ”Hemlösa får vänta på inflyttning”

Mot bakgrund av detta är min fråga till kommunalrådet Carina Blank:

· Kommer de hemlösa att ha husrum i det nya boendet fr. o. m 1 september?

Wednesday, August 02, 2006

Va med och kolla läget under Cityfesten

Till Gävles alla politiker i kommunstyrelsen!

Jag inbjuder er att vara med i nattvandringen på lördag den 12 augusti. I över 10 år har jag deltagit i nattvandringen som görs av kyrkorna och föräldrar på stan. Mellan 22- 04 får man en bra bild av hur Gävle ser ut när dom flesta äldre lämnat stans centrum och vi politiker kan få en gemensam bild av hur det ser ut sista natten på årets Cityfest, säger Lennart Sjögren, kristdemokraternas kommunalrådskandidat.
Vi får rapporter om att supandet ökar. Det framgår nu senast av en ny studie från Stockholms universitet. Berusningsdrickandet ökar. Sedan 1987 har antalet tonårsflickor som tas in på sjukhus för akut alkoholförgiftning mer än tredubblats.
Därför behöver Cityfesten utvecklas som en nykter familjefest. En självklarhet måste vara att även ungdomarna från Valbo och Forsbacka kan åka buss till det nyktra ungdomsdiscot, säger Lennart Sjögren

Politiker och Cityfesten

Va med och kolla läget under Cityfesten!

Till Gävles alla politiker i kommunstyrelsen!

Jag inbjuder er att vara med i nattvandringen på lördag den 12 augusti. I över 10 år har jag deltagit i nattvandringen som görs av kyrkorna och föräldrar på stan. Mellan 22- 04 får man en bra bild av hur Gävle ser ut när dom flesta äldre lämnat stans centrum och vi politiker kan få en gemensam bild av hur det ser ut sista natten på årets Cityfest, säger Lennart Sjögren, kristdemokraternas kommunalrådskandidat.
Vi får rapporter om att supandet ökar. Det framgår nu senast av en ny studie från Stockholms universitet. Berusningsdrickandet ökar. Sedan 1987 har antalet tonårsflickor som tas in på sjukhus för akut alkoholförgiftning mer än tredubblats.
Därför behöver Cityfesten utvecklas som en nykter familjefest. En självklarhet måste vara att även ungdomarna från Valbo och Forsbacka kan åka buss till det nyktra ungdomsdiscot, säger Lennart Sjögren