Friday, August 04, 2006

Hemlöshetens Gävle

Jag har i en fråga till kommunalrådet Carina Blank ställt en fråga om var de hemlösa ska bo efter 1 juli. Svar och debatt kommer då kommunfullmäktige möts 28 augusti.

Timmarna efter kommunvalet 2002 ställde kristdemokraterna i en interpellation frågan: var ska de hemlösa bo när höstkylan nu kommit? Då uppgick de bostadslösa i Gävle till ca 100 personer. I juli 2002 hade Härbärget i snitt 8,5 övernattningar, i juli 2005 12,2 övernattningar och under 2006 har det varit helt fullbelagt. Ca 200 personer är idag bostadslösa i vår kommun.

Situationen har således dramatiskt försämrats för de bostadslösa sedan socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet fick väljarnas förtroende att fortsätta maktinnehavet i Gävle kommun. Tidningarna i Gävle har haft en omfattande granskning av hemlösheten i vår kommun. Vi kristdemokrater har ställt ett antal frågor och interpellationer sedan 2005 om vad som görs för de hemlösa. Beslut togs i juni av socialnämnden om att öppna ett nytt boende vid Norrtull fr o m 1 september.

I tidningen läser vi nu i början av augusti rubriken ”Hemlösa får vänta på inflyttning”

Mot bakgrund av detta är min fråga till kommunalrådet Carina Blank:

· Kommer de hemlösa att ha husrum i det nya boendet fr. o. m 1 september?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home