Saturday, August 26, 2006

Kommunpolitiska handlingsprogrammet

Utan fler jobb hotas välfärden i Gävle

I Gävle behövs flera tusen nya arbetstillfällen för att säkra välfärden. Läget är mycket bekymmersamt. Vårt län har den högsta arbetslösheten och den största ohälsan i landet. Köerna till vården är längst. Gävle ,som borde vara en motor för utvecklingen i regionen, har en mycket hög arbetslöshet. Därför är det viktigt att kommunpolitiken inriktas på att komma till rätta med dom stora problem som finns. Kristdemokraterna och övriga partier i Allians för Gävle har lagt en gemensam grund för att leda kommunen under mandatperioden. Vårt eget handlingsprogram visar vår vision för Gävle och på dom prioriterade insatser som nu måste till, säger Lennart Sjögren, kommunalrådskandidat.
I vårt handlingsprogram tar vi bl. a upp
Maxtak i barngrupperna
Kommunalt vårdnadsbidrag
Boendegaranti för alla över 85 år
Ökad lärartäthet
Öppna Humlan igen
Inför Tjänstegarantier
Ta tillvara effekterna av den nya motorvägen till Mälardalsområdet
Förbättra näringslivsklimatet
Bilda bostadsrätter på Öster
Fullt kommunalt stöd till vägunderhållet i Hedesunda-Brunn
Sänk priset på fjärrvärmen 2008
Konstgräs på Åbyvallen
Satsa på att bli Europas Kulturhuvudstad 2014
Ytterligare resurser till Grinden
Fler stödfamiljer, kontaktfamiljer och familjehem
Gratis parkering för alla miljöbilar
Gävle kommuns bilflotta består av miljöbilar 2010
Bättre samverkan med grannkommunerna
Högre lön till lågavlönade

rt kommunpolitiska handlingsprogram.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home