Tuesday, September 19, 2006

Grattis Gävle !

Nu finns en helt ny möjlighet för Gävle. Sverige har fått en ny regering genom att alliansen fått folkets förtroende att leda landet. För Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund och övriga tillträdande ministrar finns mycket att göra för att ta Gävle och Gävleborg ur krisen med dagens massarbetslöshet och utanförskap.Vi har också i kommunvalet sett att främlingsfientliga krafter tyvärr attraherat en grupp Gävlebor. Som kristdemokrat vill jag slå fast: De som kommit till Gävle från andra länder är en tillgång. Vi behöver er! Främlingsfientlig politik i Gävle måste bekämpas med demokratiska metoder och en tydlig öppen politisk debatt. Sverige får nu en annan nationell politik som kommer att leda till fler jobb och minskat utanförskap. Därigenom kommer underlaget för främlingsfientligheten att minska fram till nästa kommunval.Alliansregeringens regeringsförklaring den 6 oktober kommer att vara en tydlig signal på förändring för Gävle. När den omsätts i konkreta beslut i riksdagen läggs en fast grund för utveckling av vår region. Som kristdemokrat i Gävles kommunfullmäktige är det en styrka att veta att vårt folk i den nu snart tillträdande regeringen vet vad som behöver göras för att få Gävle ur krisen. Ett stort Grattis till Gävle för den nya regeringen i Rosenbad! Vi hälsar Göran Hägglund välkommen till Gävle!

Tuesday, September 12, 2006

Historisk debatt i Gävle

Dagens debatt mellan Allians för Gävle och s+ v blev smått historisk.
Alla våra påståenden lämnades utan erinran och det blev smått roande på Stortorget. Hur kunde det bli det ?
Jo, på torget fanns uppenbarade sig tre stycken rödklädda tamburmajorer invid Lennart- Inger-Kenth och Roland
Det var Alliansens sätt att visa upp det andra regeringsalternativet för
Gävleborna. Frågan kvarstår- varför vägrar sossarna att debattera tillsammans med v och allianspartierna?
Lyssnarna på torget såg glada ut när dom hörde vår politik basuneras ut.

Monday, September 11, 2006

Kvällens debatt

Kvällens debatt i Andersbergs bibliotek samlade mellan 10-15 personer. Förutom medverkande så var det ca 5 vanliga Andersbergsbor.
Debatten visar hur svårt det är att samla folk till debatter.
Kvällens debatt handlade om hur Andersberg ska kunna utvecklas.
Jag framförde tydliga förslag bl a att genom sänkta fjärrvärmetaxor sänka hyrorna.
Carina Blank (s) svarade: " Befängt att sänka priset på fjärrvärme"
Nu finns svart på vitt. (s) vill inte sänka priset fast kostnaderna minskar!

Saturday, September 09, 2006

Så ska Gävles ungdomar få jobb

- 13,8 procent av Gävles ungdomar är arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten i kommunen är bland de högsta i landet. Många unga tvingas flytta och kommunen förlorar värdefulla krafter inför framtiden. För att komma tillrätta med problemet krävs uppfinningsrikedom och flexibelt tänkande. Företagen måste få långsiktiga spelregler och förutsättningar för att växa och få lönsamhet genom ett bättre näringslivsklimat. Riktiga jobb behövs i stället för fler Plusjobb. Om 4 000 av Gävles företag ges bättre förutsättningar för sitt företagande och anställer en person var får vi fram flera tusen nya arbetstillfällen.

- Socialdemokraterna saknar idéer för hur vi kan vända trenden i Gävle. Arbetsmarknadsminister Hans Karlssons recept är att uppmana till flytt från Gävleborg och Gävle kommun. Det vill inte vi. Vi tror på Gävle kommun och lägger nu flera förslag för hur vi kan komma till rätta med problemen.

Några av våra förslag är:
* Vi vill införa en lärlingsutbildning som pilotprojekt i Gävle. Skolan ska ha ett nära samarbete med näringslivet och eleverna ska erbjudas praktik från första terminen.
* En praktikpeng införs så att företag få ersättning för handledning
* Yrkes- och studievägledningen i Gävle kommun måste utvecklas.
* Skolan måste hjälpa och stötta eleverna att nå behörighet till gymnasiet.
* En jobbgaranti ska införas i kommunen för alla ungdomar under 25 år efter 50 dagars arbetslöshet.
* Alla ungdomar i Gävle får rätt till en personlig jobbcoach så att de kan få det stöd som behövs för unga utan arbetslivserfarenhet.
* Bemanningsföretag tar över arbetsförmedlingens ansvar för arbetslösa ungdomar.
* Arbetsgivaravgifterna halveras för unga mellan 19-24 år och denna skatterabatt kan användas tillsammans med de alliansens andra sänkningar av arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn och nystartsjobben

Thursday, September 07, 2006

Valfrihet och rättvisa i barnomsorgen

På tvåårsdagen av bildandet av Allians för Sverige presenterade Alliansen i en gemensam familjepolitisk reform som bland annat innehåller: - ökad valfrihet för barnfamiljer - förbättrade möjligheterna till jämställdhet och delat ansvar för barnen - ökad mångfald i förskolan och barnomsorgen - bättre förutsättningar för föräldrar att kunna tillbringa mer tid med barnen Många barnfamiljer upplever att det är svårt att få tiden att räcka till och få vardagspusslet att gå ihop. Då familjer ser olika ut och barn är olika markerar Allians för Sverige att familjepolitiken ska utgå från att familjens önskemål och behov är olika. Föräldrarna - som känner sina barn bäst - måste ges ökade förutsättningar att välja den typ av förskola och barnomsorg som är lämplig för just deras barn. Vi är övertygade om att den familjepolitiska reform som nu presenterats ären sedan länge efterlängtad reform bland Sveriges barnfamiljer. Vi vet genom åtskilliga undersökningar att många småbarnsföräldrar längtar efter att kunna få mer tid med barnen. Den familjepolitiska reform som Alliansen presenterat innebär att kommunerna nu får möjlighet att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag som ett reellt alternativ för de föräldrar som själva önskar ordna barnomsorgen för sinabarn. Det ger också möjlighet att använda delar av vårdnadsbidraget för att kunna gå ned i arbetstid och få mer tid över tillsammans med barnen.När det blir maktskifte den 17 september och en ny regering tillträder kommer vi kommunpolitiker att ges möjlighet att kunna förverkliga kravet om ett kommunalt vårdnadsbidrag. Vi kommer då att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Gävle.

Friday, September 01, 2006

1 september

Snart är det bara två veckor till valet. Veckans debatter visar på skillnaderna i synsätt mellan vänsterkartellen och Alliansen. Debatten på Folkets Hus med Kommunal som arrangör samlade totalt 33 personer varav 10 personer var "vanliga Kommunalare" dvs inte politik.
Diskussionen kom mycket att handla om vårdnadsbidraget.
Roligt att vi nu fått igenom detta och här en av valets stora frågor.
Valrörelsen är intensiv. Idag har jag varit i Ljusdal och Hudik och i morgon är det dags att åka till Stocka och Nordanstigsmässan.
På söndag resa till Limön med ca 150 invandrare.