Tuesday, September 19, 2006

Grattis Gävle !

Nu finns en helt ny möjlighet för Gävle. Sverige har fått en ny regering genom att alliansen fått folkets förtroende att leda landet. För Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund och övriga tillträdande ministrar finns mycket att göra för att ta Gävle och Gävleborg ur krisen med dagens massarbetslöshet och utanförskap.Vi har också i kommunvalet sett att främlingsfientliga krafter tyvärr attraherat en grupp Gävlebor. Som kristdemokrat vill jag slå fast: De som kommit till Gävle från andra länder är en tillgång. Vi behöver er! Främlingsfientlig politik i Gävle måste bekämpas med demokratiska metoder och en tydlig öppen politisk debatt. Sverige får nu en annan nationell politik som kommer att leda till fler jobb och minskat utanförskap. Därigenom kommer underlaget för främlingsfientligheten att minska fram till nästa kommunval.Alliansregeringens regeringsförklaring den 6 oktober kommer att vara en tydlig signal på förändring för Gävle. När den omsätts i konkreta beslut i riksdagen läggs en fast grund för utveckling av vår region. Som kristdemokrat i Gävles kommunfullmäktige är det en styrka att veta att vårt folk i den nu snart tillträdande regeringen vet vad som behöver göras för att få Gävle ur krisen. Ett stort Grattis till Gävle för den nya regeringen i Rosenbad! Vi hälsar Göran Hägglund välkommen till Gävle!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home