Monday, September 11, 2006

Kvällens debatt

Kvällens debatt i Andersbergs bibliotek samlade mellan 10-15 personer. Förutom medverkande så var det ca 5 vanliga Andersbergsbor.
Debatten visar hur svårt det är att samla folk till debatter.
Kvällens debatt handlade om hur Andersberg ska kunna utvecklas.
Jag framförde tydliga förslag bl a att genom sänkta fjärrvärmetaxor sänka hyrorna.
Carina Blank (s) svarade: " Befängt att sänka priset på fjärrvärme"
Nu finns svart på vitt. (s) vill inte sänka priset fast kostnaderna minskar!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home