Saturday, September 09, 2006

Så ska Gävles ungdomar få jobb

- 13,8 procent av Gävles ungdomar är arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten i kommunen är bland de högsta i landet. Många unga tvingas flytta och kommunen förlorar värdefulla krafter inför framtiden. För att komma tillrätta med problemet krävs uppfinningsrikedom och flexibelt tänkande. Företagen måste få långsiktiga spelregler och förutsättningar för att växa och få lönsamhet genom ett bättre näringslivsklimat. Riktiga jobb behövs i stället för fler Plusjobb. Om 4 000 av Gävles företag ges bättre förutsättningar för sitt företagande och anställer en person var får vi fram flera tusen nya arbetstillfällen.

- Socialdemokraterna saknar idéer för hur vi kan vända trenden i Gävle. Arbetsmarknadsminister Hans Karlssons recept är att uppmana till flytt från Gävleborg och Gävle kommun. Det vill inte vi. Vi tror på Gävle kommun och lägger nu flera förslag för hur vi kan komma till rätta med problemen.

Några av våra förslag är:
* Vi vill införa en lärlingsutbildning som pilotprojekt i Gävle. Skolan ska ha ett nära samarbete med näringslivet och eleverna ska erbjudas praktik från första terminen.
* En praktikpeng införs så att företag få ersättning för handledning
* Yrkes- och studievägledningen i Gävle kommun måste utvecklas.
* Skolan måste hjälpa och stötta eleverna att nå behörighet till gymnasiet.
* En jobbgaranti ska införas i kommunen för alla ungdomar under 25 år efter 50 dagars arbetslöshet.
* Alla ungdomar i Gävle får rätt till en personlig jobbcoach så att de kan få det stöd som behövs för unga utan arbetslivserfarenhet.
* Bemanningsföretag tar över arbetsförmedlingens ansvar för arbetslösa ungdomar.
* Arbetsgivaravgifterna halveras för unga mellan 19-24 år och denna skatterabatt kan användas tillsammans med de alliansens andra sänkningar av arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn och nystartsjobben

0 Comments:

Post a Comment

<< Home