Thursday, September 07, 2006

Valfrihet och rättvisa i barnomsorgen

På tvåårsdagen av bildandet av Allians för Sverige presenterade Alliansen i en gemensam familjepolitisk reform som bland annat innehåller: - ökad valfrihet för barnfamiljer - förbättrade möjligheterna till jämställdhet och delat ansvar för barnen - ökad mångfald i förskolan och barnomsorgen - bättre förutsättningar för föräldrar att kunna tillbringa mer tid med barnen Många barnfamiljer upplever att det är svårt att få tiden att räcka till och få vardagspusslet att gå ihop. Då familjer ser olika ut och barn är olika markerar Allians för Sverige att familjepolitiken ska utgå från att familjens önskemål och behov är olika. Föräldrarna - som känner sina barn bäst - måste ges ökade förutsättningar att välja den typ av förskola och barnomsorg som är lämplig för just deras barn. Vi är övertygade om att den familjepolitiska reform som nu presenterats ären sedan länge efterlängtad reform bland Sveriges barnfamiljer. Vi vet genom åtskilliga undersökningar att många småbarnsföräldrar längtar efter att kunna få mer tid med barnen. Den familjepolitiska reform som Alliansen presenterat innebär att kommunerna nu får möjlighet att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag som ett reellt alternativ för de föräldrar som själva önskar ordna barnomsorgen för sinabarn. Det ger också möjlighet att använda delar av vårdnadsbidraget för att kunna gå ned i arbetstid och få mer tid över tillsammans med barnen.När det blir maktskifte den 17 september och en ny regering tillträder kommer vi kommunpolitiker att ges möjlighet att kunna förverkliga kravet om ett kommunalt vårdnadsbidrag. Vi kommer då att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Gävle.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home