Saturday, October 07, 2006

Framtiden.....detta hände den 4 oktober

Lennart Sjögren ny partisekreterare
– Det är med stor glädje jag kan meddela att Lennart Sjögren tar över som Kristdemokraternas nya partisekreterare. Lennarts erfarenheter och analytiska förmåga kommer att vara en stor tillgång för partiet med sikte på valet 2010.
Det sade Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund med anledning av att Kristdemokraternas partistyrelse utsett partiets nya partisekreterare efter Urban Svensson.
– En av mina viktigaste uppgifter blir att vidareutveckla och stärka kristdemokraternas traditionellt starka partiorganisation. Jag vill göra det mer attraktivt att bli medlem i vårt parti och ta på sig förtroendeuppdrag,säger Lennart Sjögren.
– Kristdemokraterna behöver föryngra, bredda och nå nya väljargrupper för att växa vidare. Partiet har stora möjligheter att under kommande mandatperiod ytterligare stärka sin roll och nå en större väljarandel till 2010.
– För ett parti i regeringsställning är det angeläget att ständigt arbeta med politikutveckling. Därför är det viktigt att förstärka partiets omvärldsanalys. Kristdemokraterna ska vara ett lyssnande parti som förmår att ge svar på dagens och morgondagens stora frågor. Jag vill bidra till att göra partiet ännu mer synligt i den politiska debatten, säger Lennart.
Lennart Sjögren är idag utvecklingschef vid Lantmäteriet, en rikstäckande myndighet med 2000 anställda. Han är också drivande kommunpolitiker och oppositionsråd i Gävle. Lennart Sjögren är 52 år, gift och har tre barn.

Sunday, October 01, 2006

Varför vann Alliansen?

I fredags var det en SNS- lunch i Gävle på temat Hur påverkar media valet?
Professor Jesper Strömbäck medverkade och bl a listade han 10 teser om varför (s) förlorade valet och 10 teser varför Alliansen vann.

Tio teser varför (s) förlorade
1. Tsunamin och regeringsdugligheten
2. Skandalerna, tröttheten och arrogansen
3. Regeringsfrågan
4. Högerspöket-strategin
5. Såg inte att arbetslösheten var den stora frågan
6. Attackerna mot (m) och Alliansen
7. Hade inte en berättelse om framtiden
8. Misslyckades med att gå i opposition
9. Förlitade sig på den goda ekonomin
10. Persson

Tio tester varför Alliansen vann
1. Nya moderaterna-Reinfeldt
2. Att det fanns en Allians
3. Började valkampanjen för 2 år sedan
4. Systematiskt fokus på jobben och skolan
5. Kommunicerade samspelt;kompletterade varandra
6. Hade en berättelse om enighet och framtidstro
7. Talade ett språk som väckte gensvar hos väljarna
8. Var offensiva men attackerade sällan karaktären hos (s)
9. Var mer marknadsorienterade ( lyssnade in folkets behov, vad de vill ha ....)10.Bedrev en mer professionell och medieanpassad kampanj;tillfredsställde mediernas behov av en berättelse