Saturday, October 07, 2006

Framtiden.....detta hände den 4 oktober

Lennart Sjögren ny partisekreterare
– Det är med stor glädje jag kan meddela att Lennart Sjögren tar över som Kristdemokraternas nya partisekreterare. Lennarts erfarenheter och analytiska förmåga kommer att vara en stor tillgång för partiet med sikte på valet 2010.
Det sade Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund med anledning av att Kristdemokraternas partistyrelse utsett partiets nya partisekreterare efter Urban Svensson.
– En av mina viktigaste uppgifter blir att vidareutveckla och stärka kristdemokraternas traditionellt starka partiorganisation. Jag vill göra det mer attraktivt att bli medlem i vårt parti och ta på sig förtroendeuppdrag,säger Lennart Sjögren.
– Kristdemokraterna behöver föryngra, bredda och nå nya väljargrupper för att växa vidare. Partiet har stora möjligheter att under kommande mandatperiod ytterligare stärka sin roll och nå en större väljarandel till 2010.
– För ett parti i regeringsställning är det angeläget att ständigt arbeta med politikutveckling. Därför är det viktigt att förstärka partiets omvärldsanalys. Kristdemokraterna ska vara ett lyssnande parti som förmår att ge svar på dagens och morgondagens stora frågor. Jag vill bidra till att göra partiet ännu mer synligt i den politiska debatten, säger Lennart.
Lennart Sjögren är idag utvecklingschef vid Lantmäteriet, en rikstäckande myndighet med 2000 anställda. Han är också drivande kommunpolitiker och oppositionsråd i Gävle. Lennart Sjögren är 52 år, gift och har tre barn.

1 Comments:

At 10:18 AM, Blogger Janne said...

Lennart Sjögren verkar också dela Anna Ankas vedervärdiga kvinnosyn, då han inbjöd henne till att engagera sig i KD. Pinsamt är bara förnamnet.

 

Post a Comment

<< Home